ساختار سیمان هیدراته شده

 به نظر می رسد که بسیاری از خواص مکانیکی سیمان سخت شده و بتن آنقدر که به ساختار فیزیکی محصولات هیدراتاسیون (در مقیاس کلوییدی ابعاد) بستگی دارند به ترکیب شیمیایی سیمان هیدراته شده بستگی نداشته باشند. به این دلیل داشتن تصویر واضحی از خواص فیزیکی ژل سیمان حائز اهمیت است.

خمیر تازه سیمان شبکه ای است خمیری از ذرات سیمان در آب وليکن به مجرد گیرش خمیر، حجم ظاهری یا ناخالص آن تقریبا ثابت می ماند. در هر مرحله از هیدراتاسیون، خمیر سخت شده تشکیل شده است از: هیدرات های ترکیبات مختلف که به صورت ناقص بلوری شده اند(که در مجموع به آنها ژل گفته می شود) و بلورهای هیدروکسید کلسیم، برخی ترکیبات جزیی، ذرات سیمان هیدراته نشده و فضاهای باقی مانده پر شده از آب در خمیر تازه. به این فضاهای خالی منافذ مویینه می گویند، اما در داخل ژل نیز فضاهایی بین ذرات وجود دارند که به آنها منافذ ژلی می گویند. اندازه اسمی منافذ جدید در حدود 3nm است در حالی که منافذ مویینه یک تا دو مرتبه بزرگ تراند. بنابراین در خمیر هیدراته شده در گروه منافذ متمایز از یکدیگر که در شکل ۸-۱ به طور ترسیمی نشان داده شده اند، دیده می شوند.

به علت اینکه بیشتر محصولات هیدراتاسیون کلوییدی هستند (نسبت جرمی هیدراتهای سیلیکات کلسیم به هیدروکسید کلسیم 7:2 می باشد 60-1؛ لذا در جریان هیدراتاسیون مساحت سطح قسمت های جامد به مقدار بسیار زیادی افزایش یافته و به این طریق قسمت عمده ای از آب آزاد توسط این سطح جذب می گردد. اگر امکان هر گونه حرکت آب از بیرون به داخل خمیر سیمان و به عکس قطع گردد، واکنش های هیدراتاسيون تقریبا همه آب آزاد را مصرف می نمایند تا آنجا که آب کافی برای اشباع کردن سطوح جامد باقی نخواهد ماند و در نتیجه رطوبت نسبی نیز در خمیر سیمان کاهش می یابد. این پدیده را خود خشک شدگی می نامند. به علت آنکه ژل می تواند فقط در فضاهای پر شده از آب تشکیل گردد لذا در مقایسه با یک خمیر در رطوبت عمل آمده، خود خشک شدگی منجر به درجه پایین تری از هیدراتاسیون، می گردد، گواینکه در خمیرهای خود خشک شده، با نسبت های آب به سیمان بیشتر از 0/5، مقدار آب مخلوط کافی می باشد، تا فرآیند هیدراتاسیون را با همان روند عمل آوری در رطوبت به پیش ببرد.

 

بازگشت به فهرست

شرکت مقاوم سازان مینو با بیش از 10 سال سابقه اجرای ژئوسنتتیک ها در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، گودهای ساختمانی و... در تمامی نقاط کشور ... بیشتر بدانید

ساعت کاری

شنبه تا

پنج شنبه

08:00 صبح  الی

15:00 بعد از ظهر

جمعه   تعطیل

 

نماد اعتماد الکترونیکی

Please publish modules in offcanvas position.