مقاومت در برابر حمله شیمیایی

همان طور که قبلا ذکر گردید، در ابتدا سیمان پر آلومین به منظور مقاومت در برابر حمله سولفاتها توسعه یافت و در واقع از این بابت سیمان پر آلومین بی اندازه رضایت بخش است. این مقاومت در برابر سولفاتها ناشی از عدم وجود و Ca(OH)2 در سیمان پر آلومین هیدراته شده و همچنین به علت اثر حفاظتی ژل آلومین نسبتا خنثی که در جریان هیدراتاسيون تشکیل می گردد16-2، است. ولیکن مخلوطهای کم سیمان، خیلی کمتر در برابر سولفاتها مقاوم اند6-2. همچنین مقاومت سیمان پر آلومین پس از مرحله تبدیل آن به شدت کاهش می یابد.

سیمان پر آلومین مورد حمله CO2 (حل شده در آب خالص) قرار نمی گیرد. این سیمان در برابر اسیدها مقاوم نیست ولیکن می تواند تا حد قابل قبولی محلولهای خیلی رقیق اسیدهایی را که در فاضلاب های صنعتی یافت می شوند (pH بیش از حدود ۴)، تحمل نماید، ولی به شرط آنکه اسیدهای کلریدریک، فلئوریدریک و نیتریک نباشند. از طرف دیگر قلیایی های سوز آور، حتی به صورت محلولهای رقیق، از طریق حل نمودن ژل آلومین، با شدت زیاد به سیمان پر آلومین حمله می نمایند. منشا قلیایی ها ممکن است در خارج بتن (مانند تراوش کردن از میان بتن حاوی سیمان پرتلند) و یا در سنگدانه ها باشد. رفتار این سیمان در برابر بسیاری از عوامل به وسیله Hussey و Robson مورد مطالعه قرار گرفته است 16-2.

قابل ذکر است که اگر چه سیمان پر آلومین به نحو بسیار عالی در برابر آب دریا مقاومت می نماید، ولی نباید از این آب، برای مخلوط نمودن بتن استفاده نمود، آب دریا بر گیرش و سخت شدن سیمان پر آلومین اثر نامطلوب خواهد داشت که احتمالا به علت تشکیل کلرید آلومینات ها خواهد بود. به همین صورت هرگز نباید کلرید کلسیم به سیمان پر آلومین افزوده شود.

 

بازگشت به فهرست

شرکت مقاوم سازان مینو با بیش از 10 سال سابقه اجرای ژئوسنتتیک ها در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، گودهای ساختمانی و... در تمامی نقاط کشور ... بیشتر بدانید

ساعت کاری

شنبه تا

پنج شنبه

08:00 صبح  الی

15:00 بعد از ظهر

جمعه   تعطیل

 

نماد اعتماد الکترونیکی

Please publish modules in offcanvas position.